APIBB - Asociación de Profesores de Inglés de Bahía Blanca on LinkedIn

Articles by categories:

APIBB Committee

COMISION DIRECTIVA 2017

PRESIDENTE

Prof. Paola Haag

e-mail: presidente@apibb.org.ar

VICEPRESIDENTE

Prof. Analía Carrio

e-mail: vicepresidente@apibb.org.ar

SECRETARIA

Prof. Miriam Mazzella

PRO-SECRETARIA

Prof. Nilda Resasco

TESORERA

Prof. Ana María Pettinari

PRO-TESORERA

Prof. Analía Leirós

VOCAL TITULAR

Prof. Ma. Isabel Hipperdinger

VOCAL SUPLENTE

Prof. Paula Asad

COMISION REVISORA DE CUENTAS

TITULARES

Prof. Romina Piergentili

Prof. Sandra Presco

Prof. Nora Noel

SUPLENTES

Prof. Silvia Gianotti